20 jul 2024 - 27 jul 2024
$ 0

BALI 4.6

IVAN

Athens, Agios Kosmas marina, Grekland
11 Maximalt antal gäster 5 + 1 Hytter 4 + 1 Badrum
Gästhytter: 5 Besättningshytter: 1
Gästbäddar: 10 Besättningsbäddar: 1 Salon: 0
Gästtoaletter: 4
Jolle med utombordsmotor