Om någon faller över bord

lördag, 18 augusti 2018 / Publicerad i Seglingstips
Om någon faller över bord

När man seglar, precis som vilken annan aktivitet, kan olyckor inträffa, t ex MOB, en förkortning för "Man Overboard". Skulle det inträffa är det viktigt att ni håller er lugna, fokusera och organisera er:

 • Ropa "man överbord" för att larma besättningen.
 • Tryck "MOB-knappen” på GPS: en.
 • Kasta ut en livboj till den nödställde.
 • Utse någon att hålla ögonen och peka på den nödställde hela tiden så positionen är klar.
 • Om motorn är igång:
  • Förbered en lina att kasta ut.
  • Skepparen kommer att placera båten intill den nödställde med fören i motvind och stänga av motorn.
  • Dra med hjälp av linan in den nödställde och hjälp personen ombord.