Kostnader för båtunderhåll: Hur man undviker överraskningar

fredag, 6 maj 2022 / Publicerad i Yacht Investment

Kostnader för båtunderhåll: Hur man undviker överraskningar

Att underhålla och förvalta en båt ser lite annorlunda ut än underhåll av ett hus eller en bil. Båtar utsätts för en annan typ av exponering, såsom korrosion på grund av saltvatten och påfrestningar av väder och vind. Framför allt en charterbåt som nyttjas till en högre grad än en privatägd fritidsbåt. Detta innebär också i förlängningen att det underhåll och tillsyn som en charterbåt får måste vara betydligt mer omfattande! Den totala kostnaden för båtägande bör inkludera underhåll som kan delas in i kategorierna frekvent (månatlig), periodisk (halvårsvis eller säsongsmässigt) årlig och på längre sikt. Exempelvis så bör båten tvättas minst två gånger i månaden medan det tex ofta räcker att bottenmåla skrovbotten vartannat år.

Underhållskostnaderna varierar utifrån båtens storlek och komplexiteten hos extrautrustning som generator, watermaker, stora batteribanker, extra kylskåp, segel och rigg, osv. Vanligtvis kan underhåll uppskattas som en procentandel av båtpriset, från 4% till 10 % av inköpspriset för en ny båt. Men detta kommer att variera beroende på hur stor och komplex båten är, om den ägs privat eller placerad hos ett charterbolag som Navigare Yachting. Vidare påverkas underhåller även av var båten har sin hemmahamn, vilket inte bara kommer att diktera effekten av klimatet men också kostnaden för lokal arbetskraft.

Bor du ombord på båten blir dina underhållskostnader annorlunda eftersom båten används mindre som fartyg och mer som hem, vilket belastar olika system i de olika scenarierna. Till exempel kanske inte seglen och motorn inte används i samma utsträckning ombord som VVS och kylning, vilka i stället kan behöva rutinmässigt underhåll. Uppgraderingar och större reparationer ligger utanför ramen för denna diskussion och för enkelhetens skull kommer vi att fokusera på 40-50 fots segelyacht (enskrov eller katamaran) i denna text.

Frekvent och periodiskt underhåll

Tvätt – en båt blir smutsig och den samlar frätande salt, därför det är bra att tvätta en båt minst varannan vecka och gärna skölja bort saltvatten med färskvatten efter varje segeltur. Om du gör detta själv kommer du att spara pengar, men du måste ta hänsyn till städmaterial som kan kosta från minst cirka 1000 kronor per år. Professionella städfirmor baserar sin prissättning utifrån storlek på båten, vilket gör att de kan variera från 100-200 kronor per fot, i månanden. Denna kostnad blir även proportionerligt högre för katamaraner som har två skrov och en större däckyta.

Vaxning och polering – de flesta båtar har en yta bestående av gelcoat som måste poleras och vaxas  för att få en fin finish och för att ge ytan skydd. Det bästa resultatet kräver polering med ett lätt slipande polermedel och en kraftig polermaskin för att få bort oxideringen från gelcoaten och sedan applicering av vax för att skydda ytan. Både däck, överbyggnad och skrov behöver poleras och vaxas och detta är vanligtvis prissatt per fot, med en högre prissättning för katamaraner. Vaxning och polering bör göras var 6-12:e månad beroende på hur omfattande solexponeringen är och kan kosta från cirka 25.000kr - 35.000 kronor per gång för en 40-fots enskrovsbåt beroende på båtens ålder.

Om din båt har teakdäck bör detta rengöras med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel som tex brunsåpa och en mjuk borste. Tänk på att skura tvärs teakens träriktning för att undvika att teaken blir spårig. OBS! Tvätta aldrig teakdäck med högtryckstvätt!

Bottenrengöring – Allt från alger och havstulpaner har en tendens att växa på skrovbotten. Dessa tynger ner skorven och tillför friktion som ökar vattenmotståndet och gör både båten långsammare och bränsleförbrukningen ökar. Hur ofta och i vilken omfattning båtens botten behövs rengöras beror på vattnet som båten ligger i, vilket marint liv som finns i vattnet och vattnets temperatur. De flesta vanliga bottenrengöringarna görs på månadsbasis och kan kosta ungefär 10-20 kronor per fot och skrov.

100 timmars service – båtmotorer behöver servas och en typisk period är efter 100 gångtimmar. Detta inträffar vid olika tidpunkter för olika båtar men kan vara 1-2 gånger per år. De vanligaste åtgärderna vid denna service är byte av motorolja, oljefilter, bränslefilter, förfilter och impeller. Vidare inspekteras remmar, slangar, kablage och kontroll av olja i backslag eller S-drev.  Denna tjänst debiteras vanligtvis per timme och beror på lokala arbetskostnader.

6-short haul.png

Säsongsbetonat eller årligt underhåll

Denna omfattande service utförs vanligtvis årligen och den inkluderar tvätt, polering och vaxning av skrov och överbyggnad. Det kan också inkludera en djuprengöring av sittbrunnens kuddar och dynor samt kapellmaterial som biminin eller segelkapellet, för att förhindra uppkomsten av mögel. Rost bör poleras bort, och alla teakdetaljer bör rengöras med ett milt rengöringsmedel och en mjuk borste. Lackerade eller oljade trädetaljer kan behöva slipas ner och lackeras eller oljas på nytt. En invändig djuprengöring kan också omfattas av säsongservicen. Priset beror på vad som ingår och storleken på båten, men du kan förvänta dig att betala från 300 till 500 kronor per fot och mer för katamaraner.

Vinterförvaring och vårrustning – om din båt hålls i ett kallt klimat kan den behöva förberedas inför vintern i slutet av säsongen och tas i drift igen efter en sjösättning på våren. Båda processerna kan innefatta en djuprengöring, polering och vård av utrustningen ombord. Processen är ungefär som en 100-timmars service men inkluderar också spolning av motorns kylsystem  och om det föreligger frostrisk ska sjövattensystemet köras igenom med en glykolblandning för att undvika frostsprängning. 

Inspektion av föremål som skrovgenomföringar, kulventiler, sjövattenfilter, axelgenomföring och packningar, avgasgrenrör, elsystem, generator (vilket i princip är en annan motor), transmissionsolja och så vidare. Glöm inte extrautrustning som watermaker, ankarspel, bogpropeller mm. Återigen, denna tjänst är vanligtvis prissatt per timme och ju fler motorer, desto högre kostnad.

Batterikontroll och underhåll – dagens båtbatterier är ofta av det förseglade slaget snarare än traditionella våta celler som kräver påfyllning med vätska. Men även om du har förseglade AGM- eller litiumbatterier är det bra att kontrollera dem minst en gång om året för att inspektera deras laddningstider och urladdningskapacitet för att avgöra hur lång livslängd de har kvar. En normal livslängd för batterier på en privat fritidsbåt är cirka 4-5 år och cirka 2-3 på en charterbåt som används i större utsträckning. Kontrollera gärna kabelskorna vid batteriets poler så där inte är korrosion vilket kan leda till dålig kontakt. Rengör med fint sandpapper och smörj på lite kopparfett på batteripolen.

Långtidsunderhåll och inspektioner

Segel och rigg – segelbåtar måste få sina segel inspekterade och eventuellt lagade eller tvättade med jämna mellanrum. Cruising-segel kan hålla i flera år vid normal användning medan hårt belastade laminerade racingsegel inte bara är mer ömtåliga, utan också dyrare att byta ut. Den löpande riggen (linorna som hanterar seglen) utsätts för UV-strålning, slitage och påfrestningar samt kan nötas sönder och kan behöva bytas ut. Stående rigg, som är de stag och vant som stagar upp masten, bör trimmas och inspekteras. Titta speciellt efter brustna kardeler i wiren vid de pressade ändstyckena. De flesta båtägare kan komma att använda en professionell riggare för denna inspektion. Om båten seglas hårt och ofta kan denna besiktning vara ett årligt inslag, men för de flesta båtar kan det räcka med att göra det med några års mellanrum. Riggare är specialiserade hantverkare och du kan förvänta dig att betala över 10 000 kronor för en omfattande rigginspektion och trimning.

Bottenfärg – båtar som ligger sjösatta i vattnet behöver täcka skrovet med ett skyddande färglager för att förhindra algbildning. Detta färglager slits olika mycket och lämpar sig för olika användningsområden och miljöer. Denna service utförs på ett båtvarv och inkluderar ibland även högtryckstvätt eller borttagning av befintlig färg och applicering av ny färg igen. Räkna med att betala cirka 12.000 - 15.000kr beroende på varvet och kvaliteten på den valda färgen för högtryckstvätt och bottenmålning för en 40-fots enskrovsbåt, mer för katamaraner. Båten måste naturligtvis tas upp ur vattnet av varvet för att detta arbete ska kunna utföras. Räkna med cirka 5000-7000kr för två kranlyft och pallning av båten. Det är en bra idé att inspektera och rengöra propellern/propellrarna och smörja kuggarna på foldingpropellrar. Att spruta in lite smörjspray i skrovgenomföringen och sedan öppna och stänga kulventilen några gånger är ett bra sätt att vara säker på att de går att stänga om tex en slang skulle börja läcka. Glöm inte att byta alla zinkanoder när båten är på land för att undvika skador på propellrar och drev.

Diverse underhåll

Din jolle och utombordare bör inkluderas i samtliga underhållsscheman och budgetar. En RIB (rigid uppblåsbar båt) bör inspekteras för läckor och utombordaren bör servas, vilket innefattar kylvätska, smörjning av den nedre växelhus och bränsleinsprutningssystemet samt inspektera tändstiftet. Ankarspelet, ankaret, kätting och ankarlina bör också inspekteras årligen. Nödraketer, flytvästar och brandsläckare bör också kontrolleras (inte underhållas) och bör bytas ut innan sitt utgångsdatum. Översyn av gasolinstallationen ombord bör göras regelbundet, kontollera slangar så de inte har sprickor, spraya kopplingar med läckindikatorspray.

Vikten av underhåll

Gör-det-själv-underhåll är självklart även ett alternativ, men då krävs en viss kompetens och framför allt tid och tålamod! Professionella tjänster kan kosta dig 3-10 gånger mer än att göra det själv, men för vissa uppgifter som att serva motorer eller reparera segel kan det vara skönt att överlåta det till proffs. Välj själv vad du vill ta itu med (som städning och rengöring) och lämna resten åt andra.

Hur du hanterar båtunderhåll är upp till dig, men det är en oundviklig del av båtägandet och det är klokt att budgetera för det. Gör checklistor över vad som måste göras och underskatta inte kostnaderna. Om du inte tar dig an vissa projekt på ett tag och skjuter på det, riskerar de att i stället förvandlas till uppskjutna underhållsproblem som kan bli mycket dyrare senare och även riskera säkerheten ombord.

Om din båt är i charter som med Navigare Yachting, kommer underhållsprocessen att skötas åt dig automatiskt men du bör förstå behovet av den och dess kostnader så att du kan räkna in det i din årliga budget och undvika överraskningar i slutet av året, förutsatt att du har valt det program där du själv står för underhållskostnaden. I våra Complete och Smart program däremot, så står Navigare Yachting även för kostnaden av allt underhåll!

Kostnader för båtunderhåll: Hur man undviker överraskningar

Har du några frågor? Ställ dem här! Vi finns här för dig.

Fel

    *obligatoriska fält