Charter datum
ej angivet

LAGOON 450 F

STELLA

Marsh Harbour, Conch Inn Marina, Bahamas
12 Maximalt antal gäster 4 + 2 Hytter 4 Badrum
Gästhytter: 4 Besättningshytter: 2
Gästbäddar: 8 Besättningsbäddar: 2 Salon: 2
Gästtoaletter: 4
AC
Generator