17 results found

Sort by:

Agios Kosmas Marina, Athens

Lagoon 42 "Mayialena"

 • 2020
 • 42 ft
 • 4 + 2
 • 8 + 2 + 2
 • Wifi
Price per period
17.09. - 24.09.2022
-10%
$ 6,603 ($ 7,337)
Details
Price per period
29.10. - 05.11.2022
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
05.11. - 12.11.2022
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
11.03. - 18.03.2023
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
18.03. - 25.03.2023
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
25.03. - 01.04.2023
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
01.04. - 08.04.2023
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
08.04. - 15.04.2023
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
15.04. - 22.04.2023
-10%
$ 4,399 ($ 4,888)
Details
Price per period
22.04. - 29.04.2023
-10%
$ 5,279 ($ 5,865)
Details

Agios Kosmas Marina, Athens

Fountaine Pajot Saba 50 "Lingaro"

 • 2019
 • 49 ft
 • 6 + 2
 • 12
 • AC
 • Wifi
Price per period
01.10. - 08.10.2022
-10%
$ 9,315 ($ 10,350)
Details
Price per period
08.10. - 15.10.2022
-10%
$ 7,763 ($ 8,625)
Details
Price per period
29.10. - 05.11.2022
-10%
$ 6,210 ($ 6,900)
Details
Price per period
05.11. - 12.11.2022
-10%
$ 6,210 ($ 6,900)
Details
Price per period
11.03. - 18.03.2023
-10%
$ 6,210 ($ 6,900)
Details
Price per period
18.03. - 25.03.2023
-10%
$ 6,210 ($ 6,900)
Details
Price per period
25.03. - 01.04.2023
-10%
$ 6,210 ($ 6,900)
Details
Price per period
01.04. - 08.04.2023
-10%
$ 6,210 ($ 6,900)
Details
Price per period
08.04. - 15.04.2023
-10%
$ 6,210 ($ 6,900)
Details
Price per period
15.04. - 22.04.2023
-10%
$ 7,763 ($ 8,625)
Details

Agios Kosmas Marina, Athens

Nautitech 40 Open "Smajla"

 • 2016
 • 39 ft
 • 4 + 2
 • 8 + 2
Price per period
27.08. - 03.09.2022
-10%
$ 5,630 ($ 6,256)
Details
Price per period
03.09. - 10.09.2022
-10%
$ 5,630 ($ 6,256)
Details
Price per period
05.11. - 12.11.2022
-10%
$ 2,650 ($ 2,944)
Details
Price per period
11.03. - 18.03.2023
-10%
$ 2,650 ($ 2,944)
Details
Price per period
18.03. - 25.03.2023
-10%
$ 2,650 ($ 2,944)
Details
Price per period
25.03. - 01.04.2023
-10%
$ 2,650 ($ 2,944)
Details
Price per period
01.04. - 08.04.2023
-10%
$ 2,650 ($ 2,944)
Details
Price per period
08.04. - 15.04.2023
-10%
$ 2,650 ($ 2,944)
Details
Price per period
15.04. - 22.04.2023
-10%
$ 3,312 ($ 3,680)
Details
Price per period
22.04. - 29.04.2023
-10%
$ 3,974 ($ 4,416)
Details

Agios Kosmas Marina, Athens

Lagoon 450 F "Rimta"

 • 2019
 • 46 ft
 • 4 + 2
 • 8 + 2 + 2
Price per period
03.09. - 10.09.2022
-10%
$ 8,622 ($ 9,580)
Details
Price per period
17.09. - 24.09.2022
-10%
$ 7,607 ($ 8,453)
Details
Price per period
29.10. - 05.11.2022
-10%
$ 4,057 ($ 4,508)
Details
Price per period
05.11. - 12.11.2022
-10%
$ 4,057 ($ 4,508)
Details
Price per period
11.03. - 18.03.2023
-10%
$ 4,057 ($ 4,508)
Details
Price per period
18.03. - 25.03.2023
-10%
$ 4,057 ($ 4,508)
Details
Price per period
25.03. - 01.04.2023
-10%
$ 4,057 ($ 4,508)
Details
Price per period
01.04. - 08.04.2023
-10%
$ 4,057 ($ 4,508)
Details
Price per period
08.04. - 15.04.2023
-10%
$ 4,057 ($ 4,508)
Details
Price per period
15.04. - 22.04.2023
-10%
$ 5,072 ($ 5,635)
Details

Agios Kosmas Marina, Athens

Lagoon 52 F "Sherman"

 • 2019
 • 52 ft
 • 6 + 2
 • 12
 • AC
 • Wifi
Price per period
10.09. - 17.09.2022
-10%
$ 14,366 ($ 15,962)
Details
Price per period
22.10. - 29.10.2022
-10%
$ 7,659 ($ 8,510)
Details
Price per period
29.10. - 05.11.2022
-10%
$ 7,659 ($ 8,510)
Details
Price per period
05.11. - 12.11.2022
-10%
$ 7,659 ($ 8,510)
Details
Price per period
11.03. - 18.03.2023
-10%
$ 7,659 ($ 8,510)
Details
Price per period
18.03. - 25.03.2023
-10%
$ 7,659 ($ 8,510)
Details
Price per period
25.03. - 01.04.2023
-10%
$ 7,659 ($ 8,510)
Details
Price per period
01.04. - 08.04.2023
-10%
$ 7,659 ($ 8,510)
Details
Price per period
08.04. - 15.04.2023
-10%
$ 7,659 ($ 8,510)
Details
Price per period
15.04. - 22.04.2023
-10%
$ 9,574 ($ 10,638)
Details

Agios Kosmas Marina, Athens

Lagoon 42 "Ariel III"

 • 2018
 • 42 ft
 • 4 + 2
 • 8 + 2 + 2
 • Wifi
Price per period
22.10. - 29.10.2022
-10%
$ 3,395 ($ 3,772)
Details
Price per period
29.10. - 05.11.2022
-10%
$ 3,395 ($ 3,772)
Details
Price per period
05.11. - 12.11.2022
-10%
$ 3,395 ($ 3,772)
Details
Price per period
11.03. - 18.03.2023
-10%
$ 3,395 ($ 3,772)
Details
Price per period
18.03. - 25.03.2023
-10%
$ 3,395 ($ 3,772)
Details
Price per period
25.03. - 01.04.2023
-10%
$ 3,395 ($ 3,772)
Details
Price per period
01.04. - 08.04.2023
-10%
$ 3,395 ($ 3,772)
Details
Price per period
08.04. - 15.04.2023
-10%
$ 3,395 ($ 3,772)
Details
Price per period
15.04. - 22.04.2023
-10%
$ 4,244 ($ 4,715)
Details
Price per period
22.04. - 29.04.2023
-10%
$ 5,092 ($ 5,658)
Details

Agios Kosmas Marina, Athens

Lagoon 40 "Manta"

 • 2022
 • 39 ft
 • 4 + 2
 • 8 + 2 + 2
 • Wifi
Price per period
20.08. - 27.08.2022
-10%
$ 6,748 ($ 7,498)
Details
Price per period
03.09. - 10.09.2022
-10%
$ 6,748 ($ 7,498)
Details
Price per period
17.09. - 24.09.2022
-10%
$ 5,951 ($ 6,613)
Details
Price per period
22.10. - 29.10.2022
-10%
$ 3,177 ($ 3,531)
Details
Price per period
29.10. - 05.11.2022
-10%
$ 3,177 ($ 3,531)
Details
Price per period
05.11. - 12.11.2022
-10%
$ 3,177 ($ 3,531)
Details
Price per period
11.03. - 18.03.2023
-10%
$ 3,177 ($ 3,531)
Details
Price per period
18.03. - 25.03.2023
-10%
$ 3,177 ($ 3,531)
Details
Price per period
25.03. - 01.04.2023
-10%
$ 3,177 ($ 3,531)
Details
Price per period
01.04. - 08.04.2023
-10%
$ 3,177 ($ 3,531)
Details

Agios Kosmas Marina, Athens

Lagoon 52 F "Smajla 2 Sweden"

 • 2018
 • 52 ft
 • 6 + 2
 • 12
 • AC
Price per period
09.07. - 16.07.2022
-35%
$ 11,407 ($ 17,549)
Details
Price per period
27.08. - 03.09.2022
-10%
$ 15,794 ($ 17,549)
Details
Price per period
08.10. - 15.10.2022
-10%
$ 9,294 ($ 10,327)
Details
Price per period
15.10. - 22.10.2022
-10%
$ 7,431 ($ 8,257)
Details
Price per period
22.10. - 29.10.2022
-10%
$ 7,431 ($ 8,257)
Details
Price per period
05.11. - 12.11.2022
-10%
$ 7,431 ($ 8,257)
Details
Price per period
11.03. - 18.03.2023
-10%
$ 7,431 ($ 8,257)
Details
Price per period
18.03. - 25.03.2023
-10%
$ 7,431 ($ 8,257)
Details
Price per period
25.03. - 01.04.2023
-10%
$ 7,431 ($ 8,257)
Details
Price per period
01.04. - 08.04.2023
-10%
$ 7,431 ($ 8,257)
Details

Agios Kosmas Marina, Athens

Lagoon 400 S2 "Jema"

 • 2014
 • 39 ft
 • 4 + 2
 • 8 + 2 + 2
 • Wifi
Price per period
05.11. - 12.11.2022
-10%
$ 2,484 ($ 2,760)
Details

Agios Kosmas Marina, Athens

Fountaine Pajot New 45 "Ocean’s Twelve "

 • 2021
 • 44 ft
 • 4 + 1
 • 8 + 2 + 1
 • AC
Price per period
15.10. - 22.10.2022
-10%
$ 4,761 ($ 5,290)
Details
Price per period
22.10. - 29.10.2022
-10%
$ 4,761 ($ 5,290)
Details
Price per period
29.10. - 05.11.2022
-10%
$ 4,761 ($ 5,290)
Details
Price per period
05.11. - 12.11.2022
-10%
$ 4,761 ($ 5,290)
Details
Price per period
11.03. - 18.03.2023
-10%
$ 4,761 ($ 5,290)
Details
Price per period
18.03. - 25.03.2023
-10%
$ 4,761 ($ 5,290)
Details
Price per period
25.03. - 01.04.2023
-10%
$ 4,761 ($ 5,290)
Details
Price per period
01.04. - 08.04.2023
-10%
$ 4,761 ($ 5,290)
Details
Price per period
08.04. - 15.04.2023
-10%
$ 4,761 ($ 5,290)
Details
Price per period
15.04. - 22.04.2023
-10%
$ 5,951 ($ 6,613)
Details

Agios Kosmas Marina, Athens

Fountaine Pajot Isla 40 "Monkey Puppy"

 • 2022
 • 39 ft
 • 3
 • 0
 • Wifi
Price per period
20.08. - 27.08.2022
-10%
$ 7,266 ($ 8,073)
Details
Price per period
27.08. - 03.09.2022
-10%
$ 7,266 ($ 8,073)
Details
Price per period
10.09. - 17.09.2022
-10%
$ 6,417 ($ 7,130)
Details
Price per period
22.10. - 29.10.2022
-10%
$ 3,416 ($ 3,795)
Details
Price per period
29.10. - 05.11.2022
-10%
$ 3,416 ($ 3,795)
Details
Price per period
05.11. - 12.11.2022
-10%
$ 3,416 ($ 3,795)
Details
Price per period
11.03. - 18.03.2023
-10%
$ 3,416 ($ 3,795)
Details
Price per period
18.03. - 25.03.2023
-10%
$ 3,416 ($ 3,795)
Details
Price per period
25.03. - 01.04.2023
-10%
$ 3,416 ($ 3,795)
Details
Price per period
01.04. - 08.04.2023
-10%
$ 3,416 ($ 3,795)
Details

Agios Kosmas Marina, Athens

Lagoon 46 "No Regrets"

 • 2022
 • 46 ft
 • 4 + 2
 • 8 + 2 + 2
 • AC
 • Wifi
Price per period
03.09. - 10.09.2022
-10%
$ 11,416 ($ 12,685)
Details
Price per period
15.10. - 22.10.2022
-10%
$ 5,372 ($ 5,969)
Details
Price per period
22.10. - 29.10.2022
-10%
$ 5,372 ($ 5,969)
Details
Price per period
29.10. - 05.11.2022
-10%
$ 5,372 ($ 5,969)
Details
Price per period
05.11. - 12.11.2022
-10%
$ 5,372 ($ 5,969)
Details
Price per period
11.03. - 18.03.2023
-10%
$ 5,372 ($ 5,969)
Details
Price per period
18.03. - 25.03.2023
-10%
$ 5,372 ($ 5,969)
Details
Price per period
25.03. - 01.04.2023
-10%
$ 5,372 ($ 5,969)
Details
Price per period
01.04. - 08.04.2023
-10%
$ 5,372 ($ 5,969)
Details
Price per period
08.04. - 15.04.2023
-10%
$ 5,372 ($ 5,969)
Details

Agios Kosmas Marina, Athens

Lagoon 42 "Xit"

 • 2019
 • 42 ft
 • 4 + 2
 • 8 + 2 + 2
 • Wifi
Price per period
10.09. - 17.09.2022
-10%
$ 6,603 ($ 7,337)
Details
Price per period
22.10. - 29.10.2022
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
29.10. - 05.11.2022
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
05.11. - 12.11.2022
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
11.03. - 18.03.2023
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
18.03. - 25.03.2023
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
25.03. - 01.04.2023
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
01.04. - 08.04.2023
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
08.04. - 15.04.2023
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
15.04. - 22.04.2023
-10%
$ 4,399 ($ 4,888)
Details

Agios Kosmas Marina, Athens

Lagoon 42 "Burguesinha"

 • 2020
 • 42 ft
 • 4 + 2
 • 8 + 2 + 2
 • Wifi
Price per period
27.08. - 03.09.2022
-10%
$ 7,483 ($ 8,315)
Details
Price per period
29.10. - 05.11.2022
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
05.11. - 12.11.2022
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
11.03. - 18.03.2023
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
18.03. - 25.03.2023
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
25.03. - 01.04.2023
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
01.04. - 08.04.2023
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
08.04. - 15.04.2023
-10%
$ 3,519 ($ 3,910)
Details
Price per period
15.04. - 22.04.2023
-10%
$ 4,399 ($ 4,888)
Details
Price per period
22.04. - 29.04.2023
-10%
$ 5,279 ($ 5,865)
Details

Agios Kosmas Marina, Athens

Fountaine Pajot New 45 "Nahoa"

 • 2020
 • 44 ft
 • 4 + 1
 • 8 + 2 + 1
 • AC
Price per period
29.10. - 05.11.2022
-10%
$ 4,761 ($ 5,290)
Details
Price per period
05.11. - 12.11.2022
-10%
$ 4,761 ($ 5,290)
Details
Price per period
11.03. - 18.03.2023
-10%
$ 4,761 ($ 5,290)
Details
Price per period
18.03. - 25.03.2023
-10%
$ 4,761 ($ 5,290)
Details
Price per period
25.03. - 01.04.2023
-10%
$ 4,761 ($ 5,290)
Details
Price per period
01.04. - 08.04.2023
-10%
$ 4,761 ($ 5,290)
Details
Price per period
08.04. - 15.04.2023
-10%
$ 4,761 ($ 5,290)
Details