Navigare Yachting d.o.o. - Turistička agencija

Navigare Yachting d.o.o. - Turistička agencija

Thursday, 22 November 2018 /

Navigare Yachting d.o.o.


Turistička agencija
Ulica Damira Tomljanovića 11
10020 Zagreb
Voditelj poslova: Karmen Shabbar Čepić, direktor koji zastupa poduzeće

Kontakt:
Email: booking@navigare-yachting.com
Telefon: +385 1 2331 661
Fax : +385 1 2331 003

Broj sudskog registra: MBS080494878
OIB: HR43630049107
Navigare Yachting d.o.o. podliježe službenom nadzoru Službi turističke inspekcije pri Ministarstvu Turizma.
Prigovore na našu uslugu možete dostaviti na email : reservations@navigare-yachting.com ili poštom na Navigare Yachting d.o.o., Ulica Damira Tomljanovića 11, 10020, Zagreb.
Opći uvjeti poslovanja – hrvatski
Opći uvjeti poslovanja – engleski
Cjenik