Hva kan du gjøre om du kommer i en Mann Overbord-situasjon (MOB)?

lørdag, 18 august 2018 / Publisert i Seilingstips
Hva kan du gjøre om du kommer i en Mann Overbord-situasjon (MOB)?

Som i alle andre aktiviteter, kan det forekomme ulykker i seiling. En av de mest alvorlige situasjoene som kan oppstå er at noen faller i sjøen (MOB – forkortelse for MannOverBord). Hvis det skjer, er det viktigste av alt å holde seg rolig og være fokusert på oppgaven.

I en MOB-situasjon, følgende prosedyre gjelder:

 • Rop MANN OVERBORD for å varlse alle ombord i båten.
 • Trykk på MOB-knappen på GPS'en
 • Kast ut livbøyen til personen i vannet. Kast også ut et røyksignal for å markere hvor personen befinner seg.
 • Sørg for at ett mannskap til envher tid har øynene festet på personen i vannet, og peker mot han hele tiden.
 • Hvis motoren er startet:
  • Gjør klar kastelinen
  • Skipperen vil føre båten på siden av personen i vannet., med båtens baug pekende mot vinden og propellen fristilt.
  • Sørg for å få en line rundt personen og få han ombord.

Her er noen vanlige manøvre du kan gjøre for å hente en person i vannet

Rask sving (8-tallsving)

En rask sving er en tradisjonell respons til en MOB-sitasjon på en seilbåt. Selvom det er kommet til mange nye metoder, er denne velprøvde metoden often den beste. Er det få personer ombord, eller det er mye vind og sjø, er dette den enkeste metoden, ettersom du unngår å jibbe. Den raske svingen er i prinsippet en åttetalls-manøver. På en seilbåt innebærer det:

 • Endre kurs til skarp slør og hold kursen i 15 sekunder
 • Gå opp i vind og slå, ikke slipp skjøtet til fokken/genoaen
 • Gå ned i vinden til en skarp slør
 • Vend opp i vinden til båten peker på personen i sjøen. På dette punktet bør båten være på skarp kryss.
 • Slipp storseilskjøtet, slik at båten stopper med MOB på le side av btåten

Williamson-manøver

 • Williamson-manøvren bruker man helst når det er mørkt, eller dårlige forhold, eller du har mistet MOB av syne, men likevel relativt nær.
 • Legg roret hardt over (sving maks) til en av sidene (i retning MOB) til man er omtrent 60 grader ute av opprinnelig kurs.
 • Så legger du roret hardt over til den andre siden helt til man er tilbake på motsatt kurs av den man startet.
 • Legg båten mot vinden
 • Stopp båten med MOB ved siden av, godt foran propellen (Redingsselskapet)