Personvernerklæring

Personvernforordningen

Denne personvernerklæring fra Navigare Yachting gjelder fra 25. mai 2018, og er basert EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation). Denne forordningen gjelder alle selskaper innen Navigare Yachting gruppen som samler inn personlige data.

Navigare Yachting behandler personlige data i henhold til gjeldene lovverk (EU) 2016/679. Personopplysningsbegrepet dekker alle opplysninger knyttet til en person og behandling av disse. Med denne forordning reguleres også hvordan tekniske og sikkerhetsmessige skal beskytte personlige data mot uautorisert tilgang, misbruk, tap og sletting.

1. Generell informasjon

Denne personvernerklæringen gir informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn og behandles, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har når personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Databehandlingsansvarlige::

Navigare Yachting AB
Norra Vallgatan 66, 211 22 Malmo, Sverige
SE556686235401
Navigare Yachting d.o.o.
Bani 75, 10010 Buzin, Zagreb, Kroatia
HR46360049107
Navigare Yacthing Ltd
Craigmuir Chambers, PO box 71, Road town, Tortola VG1110, De britiske jomfruøyene
Company nr. 1779855
Navigare Yachting Greece
Single Member P.C, Agios Kosmas Marine, Poseidonos Ave. 18, PC:167 77, Hellinikon, Hellas
VAT Nr: 800611998

Kontakt e-post::
privacy@navigare-yachting.com

Vi benytter oss av eksterne tjenesteleverandører som utfører oppgaver for oss. Enkelte av disse tjenesteleverandørene vil ha tilgang til personopplysninger. Tjenesteleverandørene er såkalte databehandlere for oss. Det betyr at vi fremdeles har ansvaret for håndteringen av data. Navigare Yachting har skriftlige databehandleravtaler med aktuelle leverandører.

 

2. Behandling av personopplysninger

Vi bruker følgende personopplysninger:

 • Grunndata: For- og etternavn, fødselsdato, fødselsland, nasjonalitet, personnummer eller id-kort nummer
 • Adresse og kontaktinfo: by, e-post adresse, mobiltelefonnummer
 • Andre data: type identifikasjonsdokument, antall identifikasjonsdokumenter, dato for ombordstigning, ombordstigning havn, navn på båt, antall skipperlisenser, antall VHF lisenser, kredittkortnummer, booking/reservasjons nummer, GPS koordinater fra navigeringen

 

3. Rettslig grunnlag og bakgrunn for behandling av personlige data

All behandling av personlige data er basert på:

 • Juridisk ansvar: Vi behandler personlige data i henhold til gjeldene lovverk. Vår bransje er underlagt nasjonale og internasjonale reguleringer som krever varsling og registering av data. Eksempel på internasjonalt regelverk som regulerer vår bransje: Forordning om vilkår for å drive charter virksomhet med fartøy med eller uten mannskap med tilhørende tjenester for innkvartering av gjester på fartøyet eller for å oppfylle kontraktuelle forpliktelser og avslutte avtaler.
 • Oppfyllelse av avtalen: Vi behandler dine personlige data i henhold til personvernforordningen.
 • Samtykke: du har gitt oss for behandling av personlige data danner grunnlag for utsendelse av tilbud og annen forretningsrelevant informasjon, kundetilfredsundersøkelser etter leieperioden og grunnlag for å ta kontakt.
 • Berettiget interesse for personopplysningsansvarlige: Alle dine data blir behandlet med den hensikt å oppfylle gjeldene krav og reguleringer gitt for vår bransje. Eksempel på internasjonalt regelverk som regulerer vår bransje: Forordning om vilkår for å drive charter virksomhet med fartøy med eller uten mannskap med tilhørende tjenester for innkvartering av gjester på fartøyet eller for å oppfylle kontraktuelle forpliktelser og avslutte avtaler, f.eks Agreement on the provision of vessel chartering.

Vi samler inn personlig data gjennom direktekontakt med kunder, på messer, via websider, e-poster, telefon eller vi kan motta dem fra andre utleie / charter agenter.

 

4. Lagringsperiode

I prinsippet skal vi slette alle dine persondata når avtaleforholdet opphører og senest når eventuelle rettslige krav som krev oppbevaring av personlige data opphører.

 

5. Håndtering av samtykke

Du kan når som helst trekke tilbake det samtykke du har gitt oss. Du kan også, når som helst, motsette deg vår behandling av personlige data.

Du kan endre ditt samtykke ved å sende en skriftlig henvendelse til:

NAVIGARE YACHTING d.o.o.
Ulica Damira Tomljanovića Gavrana 11, Zagreb

eller e-post til

privacy@navigare-yachting.com

Dersom du endrer ditt samtykke vil vi ikke lenger benytte dine data for nevnte hensikt. Om du ønsker å gi ditt samtykke igjen, er det mulig for det.

Når det gjelder behandling av personlige data som ikke krever samtykke og som er nødvendig for å avslutte en avtale med oss, oppfylle en avsluttet avtale eller andre juridiske forpliktelser vil vi ikke kunne sluttføre disse dersom du ikke tilgjengelig gjøre nødvendig informasjon ei heller vil vi være i stand til å oppfylle våre kontraktuelle forpliktelser ovenfor deg. Vi vil da ikke kunne avslutte vår avtale med deg.

 

6. Den registrertes rettighet

 • Rett til tilgang på opplysninger data og informasjon om behandling av personlige data
  F.eks behandler databehandlingsansvarlig personlige data registrerte på en ihht til gjeldene lovverk. Hva er bakgrunn for denne databehandlingen, hvilke typer personlige data behandles.
 • Right to rectification
  If we process your personal data that are incomplete or inaccurate, you may ask us to correct or complete them at any time.
 • Rett til å rette personlige data
  Dersom vi behandler personlige data som er mangelfulle eller feil, kan du be oss om å rette eller supplere dataene.
 • Rett til å slette
  Du kan be om at dine personlige data slettes dersom vi behandler dem ulovlig eller behandlingen representerer en ikke proporsjonel krenkelse av dine interesser eller rettigheter. Merk at det kan finnes grunner som gjøre at umiddelbar sletting ikke kan gjøres, for eksempel kan det være lovkrav til arkivering som umuliggjøre umiddelbar sletting .
 • Rett til dataportabilitet
  Du kan be oss oversende dine data på et standard maskinlesbart og strukturert format: Om vi behandler disse dataene basert på ditt samtykke og du trekker dette samtykket tilbake, for oppfyllelse av vår avtale eller prosesseringen gjøres automatisk.
 • Rett til å komme med innvendinger
  Dersom vi utlevere informasjon om deg som har til hensikt å av allmenn interesse eller opplysninger til en offentlig etat eller når vi i forbindelse med behandling av dine data bryter dine juridiske rettigheter kan du motsette deg dette, dersom dette finnes en interesse for å beskytte dine data.
 • Rett til å klage
  Dersom du opplever at vi behandler dine personlige data i strid med EUs gjeldene personvernforordningen ber vi om at du kontakter oss som databehandlingsansvarlig. Du har den fulle rett til å sende klage til det Datatilsynet i Norge eller andre tilsynsmyndigheter som forvalter GDPR innenfor EU.
 • Utøve dine rettigheter
  Dersom du ønsker å utøve noen av de overnevnte rettigheter ber vi om at du kontakter oss via den kontaktinformasjon som er beskrevet under punkt 1 i denne Personvernerklæringen.
 • Bekreftelse av identitet
  Dersom det skulle oppstå usikkerhet rundt din identitet kan vi be om ytterligere bekreftelse på din identitet. Dette for å beskytte dine rettigheter og ditt privatliv.
 • Misbruk av rettigheter
  Dersom du bruker dine rettigheter for ofte eller åpenbart ønsker å misbruke disse kan det tilfalle et administrasjonsgebyr eller vi kan nekte å behandle din forespørsel.
 • Rett til begrenset behandling av dine personlige data
  Du kan be om at det er begrensinger i behandling av dine personlige data dersom:
  - I. Dersom du bestrider korrektheten i dataene i en periode hvor vi har anledning to å få verifisert dataene.
  - II. Dersom behandlingen av dine data er i strid med lovverket, men du motsetter deg at personlige data slettes og i stedet ber om begrenset bruk av dataene.
  - III Om vi ikke lengere behøver data for planlagt bruk, men du fortsatt trenger disse dataene for å avslutte juridiske krav eller det har blitt levert inn innsigelse for prosessering av disse dataene

 

7. Overføring av data til tredjeparter

Vi oppbevarer dine personlige data og kommer ikke å utlevere disse til eller gjøre dem tilgjengelig for tredjeparter bortsett fra når:

 • Du skiftelig ber om at konfidensielle data utleveres for en spesiell bruk eller til en navngitt person eller juridisk enhet.
 • Det med utgangspunkt i lovverket begjæres utlevert av domstoler eller offentlige myndigheter.
 • Det er lovpålagt å oversende data som for eksempel til maritime myndigheter. 

 

8. Overføring av data til et tredje land

Overføring av data til et tredje land utenfor EU gjøres kun:
- om det er lovbestemt forpliktelse
- om overføringen er nødvendig for å oppfylle kontraktuelle forpliktelse
- om du har gitt ditt skriftlige samtykke

 

9. Bruk av digitale tjenester (webside, applikasjoner)

Vi samler bare inn personopplysninger fra de som besøker våre offisielle websider når du frivillig sender kontaktinformasjon, sender jobbsøknad, bruker våre tilbakering-tjenester eller bruker online registrering av klager. Disse persondataene brukes konfidensielt og er kun til spesifikk bruk. Disse dataene sendes ikke til tredjeparter med mindre det er et lovbestemt pålegg eller det er en beslutning fra et offentlig organ om at disse data skal videresendes til aktuelle myndighet. Tilgang til websidene er overvåket og tekniske data som webtrafikk, operativsystem bruk, skjermoppløsning, tidspunkt for besøk, mengde av overførte data registreres forløpende.

For å kunne forbedre våre tjenester benytter websidene "cookies" som lagres på brukerens datamaskin (den som brukes for å besøke websidene) Lagring av "cookies" kan styres av brukeren, dersom man velger å begrense bruke av "cookies" vil dette kunne påvirke tjenesten og opplevelse på websiden. "Cookies" gjør det mulig for den besøkende å lage sine preferanser, optimere tekniske prosesser og motta et bedre tilbud.

Vi har tatt både tekniske og organisatoriske forhåndsregler for å beskytte dine data mot tap, endring eller tilgang fra tredjeparter. Dersom du skulle ha noen spørsmål rundt dette tema vennligst ta kontakt med oss og vi vil respondere tilbake så raskt som mulig og om nødvendig hjelpe deg med å utøve dine rettigheter.

Eventuelle endringer i vår praksis for beskyttelse av personlige data vil fremkomme i Personvernerklæringen og vil offentliggjøres på vår webside og via andre adekvate kommunikasjonskanaler. 

 

10. Sikkerhetsuttalelse

Vi har iverksatt alle rimelig tiltak for å ha på plass nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine dana.

 

11. Endringer i denne Personvernerklæringen

Alle endringer i denne Personvernerklæringen vil bli publisert på vår webside, våre brosjyrer eller oversendt på forespørsel.