Vilkår og betingelser

Online booking og andre tjenester

Online bookingtjeneste

Disse vilkårene som kan endres fra tid til annen, gjelder alle våre tjenester direkte eller indirekte tilgjengeliggjort online, via hvilken som helst mobil enhet, via e-post eller telefonisk. Ved å gå inn på, bla gjennom og bruke nettstedet vårt eller noen av applikasjonene våre gjennom hvilken plattform (heretter: nettsted) og / eller ved å fullføre en reservasjon, aksepterer du (heretter kunde, gjest, besøkende, leietager osv.) Og godtar å ha lest, forstått og godtatt vilkårene og betingelsene som er beskrevet nedenfor (inkludert personvernreglene).

Disse sidene, innholdet og infrastrukturen på disse sidene, og online reservasjonstjenesten som tilbys på disse sidene og gjennom nettstedet ("tjenesten") eies, drives og leveres av Navigare Yachting doo, Ulica Damira Tomljanovića 11, 10020 Zagreb, Kroatia , HR46360049107 (heretter: NY, Navigare Yachting, Operator etc.) og er gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk, under forutsetning av vilkårene og betingelsene som er beskrevet nedenfor.

Gjennom nettstedet tilbyr vi en online plattform der besøkende kan gjøre en reservasjon av overnatting på Navigare Yachting sin flåte. Ved å gjøre en reservasjon gjennom vår hjemmeside, inngår du et direkte (juridisk bindende) kontraktsforhold med oss som leverandør av overnattingssteder.

Våre tjenester blir gjort tilgjengelig for personlig og ikke-kommersiell bruk. Derfor har du ikke lov til å selge videre, dyplenke, bruke, kopiere, overvåke (f.eks spider, skrape), vise, laste ned eller reprodusere noe innhold eller informasjon, programvare, produkter eller tjenester som er tilgjengelige på vår hjemmeside for enhver kommersiell eller konkurrerende aktivitet eller formål.

Vi tilbyr muligheten for reservasjoner som skal betales under reservasjonsprosessen ved hjelp av sikker online betaling (alt i den grad det er tilbudt og støttet av banken din). Betaling behandles trygt fra kreditt- / debetkortet ditt via en tredjeparts betalingsprosessor eller bankkonto til bankkontoen.

Vær oppmerksom på at vi krever at betaling foregår med bankoverføring (hvis tilgjengelig) eller med kreditt- / debetkort, og at kreditt- / debetkortet ditt derfor kan forhåndsgodkjennes eller belastes når bookingen er fullført (prosentandel av prisen avhenger på antall valgte rater). Hvis du har valgt mer enn 1 avdrag, sender vi deg betalingslenke månedlig til bestillingsgebyret er avgjort (må avregnes i sin helhet før du seiler).

Hvis du har valgt bankoverføring, må du betale 50% av prisen i løpet av en uke fra bestillingsbekreftelsen og resten av bestillingsgebyret 40 dager før seiling. Tidsrammen vil fremgå av leverte dokumenter.

Etter å ha fullført online bestillingsprosess, vil du få et sett med dokumenter på den oppgitte e-postadressen, som inneholder:

 1. Bestillingskontrakt
 2. Vilkår og betingelser for online bestilling og andre Navigare Yachting-tjenester
 3. Faktura
 4. Boarding Pass
 5. Basisinfo

Skannet kopi av den signerte bookingkontrakten skal leveres til oss på e-post eller per faks innen 3 dager etter fullført bestillingsprosess. Originalkopi av den signerte bookingkontrakten skal leveres til oss innen 14 dager etter fullført bestillingsprosess. Reservasjonen anses ikke som bekreftet før Navigare Yachting har mottatt den signerte bookingkontrakten.

Instruksjoner og vilkår for overnatting på Navigare Yachting fartøy

Disse instruksjonene og vilkårene for overnatting på Navigare Yachting sine båter, sammen med Booking Kontract (hvis aktuelt), Faktura og Boarding Pass vil bli referert til som Contract, Navigare Yachting og / eller annen operatør vil bli kjent som NY, vil charteringspartiet være kjent som befrakter og yachten som fartøyet. Denne kontrakten er gyldig under følgende betingelser:

I

Befrakteren vil benytte et fartøy som er utstyrt i samsvar med lovene og reglene for plassering av skipet og yacht charterstandarder i NY. Hvis relevant i en bestemt destinasjon, er utstyrslisten en integrert del av denne kontrakten, og den vil bli signert av de involverte parter i anledning til å overta og returnere yachten (sjekkliste).

II

Leieren vil betale den avtalte leiepris og eventuelle tillegg.

III

Fartøyet kan utelukkende benyttes til private formål, som ferieturer og lignende og må derfor ikke benyttes til noen andre kommersielle formål.

IV

Full dekningsforsikring / depositum / forsikring

Hvis det er aktuelt i landet hvor fartøyets plass ligger, kan det dekkes fullforsikring. For å gjøre innsjekking / ut raskere og for å unngå sikkerhetsinnskudd, er fartøyet fullforsikret mot tredjepartsskader, tap eller skade på inventar og utstyr, tap eller skade forårsaket av sjøulykker, naturkatastrofer, lynnedslag, grunnstøting, kapning , jording, brann, eksplosjon, innbrudd, tyveri, kollisjon med enhver fast eller flytende gjenstand, ondsinnet handling fra tredjepart og jordskjelv. Full forsikring dekker ikke forsettlig misbruk, grov uaktsomhet, utgifter til reparasjon av tilstoppet toalett eller tanking av drivstoff.

Med mindre det er full dekningsforsikring, er chartereren forpliktet til å stille et depositum på tidspunktet for ombordstigning på fartøyet ved forhåndsgodkjenning av kredittkort (eller i kontanter, hvis aktuelt for en bestemt destinasjon). Depositumet skal avsluttes i sin helhet ved retur av fartøyet, med mindre det foreligger en skade eller en mangel på fartøyet eller utstyret under overleveringen av fartøyet, og med mindre det ikke er noen krav fra NY, inngitt eller kunngjorde krav fra tredjepersonene som er knyttet til bruken av fartøyet. I tilfelle tap av eller skade på utstyret, bestemte deler av fartøyet eller selve fartøyet, eller eksistensen av andre grunner som angitt i denne kontrakten, skal NY beholde / belaste beløpet (en del eller hele innskuddet), som tilsvarer til skadesløsgjøring eller verdi av reparasjon, anskaffelse og / eller innkjøp av utstyret eller bestemt del av fartøyet. I tilfelle den forårsakede skaden får konsekvensen at fartøyet ikke kan charteres ytterligere, har Navigare Yachting rett til å beholde beløpet som tilsvarer tapet av fortjeneste. Depositum kan gjøres utelukkende ved forhåndsgodkjenning av kredittkort eller i kontanter. Det faktiske sikkerhetsbeløpet for den type innleide fartøy fremgår av prislisten.

Fartøyet er forsikret mot tredjeparts skade, brann, lyn, eksplosjon, tyveri eller ran eller skade forårsaket av naturkatastrofer, maritime og kollisjonsrisiko, og mot tap eller skade unntatt utstyr uttrykt i denne kontrakten. Med mindre skaden ble forårsaket forstandig (forsettlig misbruk) eller med grov uaktsomhet, er befrakterens økonomiske ansvar for tap eller skade forårsaket av ham eller en besetningsmedlem begrenset med depositumet. Fartøyet er forsikret med den minimale egenandelen som skal tilsvare depositumbeløpet. Uansett forsikring, er befrakteren også forpliktet til å betale erstatning for alle forårsakede skader opp til sikkerhetsdepositumets høyde. Skader dekket av forsikring som ikke umiddelbart rapporteres til NY og / eller forsikringsselskap, vil ikke bli erkjent i henhold til forsikringspolisen. I dette tilfellet er befrakteren personlig ansvarlig for totale skader som følge av ikke rapportering eller sen rapportering av skader. Skader på den undersjøiske delen av fartøyet må følges av fartøyinspeksjon utført av vannet på bekostning av befrakteren, hvis han skal holdes ansvarlig for denne skaden.

V

Kansellering

Hvis befrakteren som har foretatt en reservasjon, gjør en avbestilling mer enn 120 dager før embarkering - gjelder avbestillingsgebyr på 500 EUR. Hvis avbestilling skjer 119 til 60 dager før embarkering, har NY rett til å beholde 50% av charteravgiften. Hvis avbestilling skjer 59 dager eller mindre før embarkering, har NY rett til å beholde 100% av charteravgiften. Hvis avbestillingen skyldes objektive grunner (dødsfall i familie, tung skade etc.), vil ikke betalt pris bli utbetalt, men NY vil gi fartøyet til befrakterens disposisjon i en annen gratis periode eller innen neste seilsesong, men i dette tilfellet har NY rett til å belaste befrakter for administrasjon og andre objektive kostnader. I noe annet tilfelle er NY ikke forpliktet til å returnere befrakterens beløp som er betalt i samsvar med denne kontrakten.

VI

Unnlatelse av å levere

NY er forpliktet til å gjøre tilgjengelig det avtalte, lignende eller bedre fartøyet på avtalt tid og sted, og å levere det til befrakteren. Hvis NY er sent ute med å utføre denne forpliktelsen, vil NY forplikte seg til å betale tilbake et passende proporsjonalt beløp av charterprisen for hver 24 timer som er forfalt, og i tillegg, hvis grunn til at NY som er forfallen kan tilregnes NY-ansvaret, bør NY betaler også 5% erstatning for den ukentlige charterprisen for hver dag som er forfalt, men ikke mer enn 15% av den totale charterprisen. Ved å levere fartøyet innen 4 timer etter forfalt anses ikke NY å være forfallen.

Hvis NY ikke kan levere fartøyet eller en passende erstatning (som betyr en type som tilsvarer dimensjoner, utstyr og utstyr) og forsinkelsen overstiger ¼ av den totale chartertiden eller maksimalt tre (3) dager, har befrakteren rett til å trekke seg fra kontrakten. I dette tilfellet vil allerede betalte betalinger bli tilbakebetalt ham. Det kan ikke fremmes ytterligere krav.

Hvis det er et fast faktum før charterets start at verken fartøy eller erstatning vil være tilgjengelig på avtalt dato, skal NY være forpliktet til å informere befrakteren så snart førstnevnte kjenner til fakta. I dette tilfellet kan begge parter trekke seg fra kontrakten før antatt start av charteret. Betalinger foretatt av befrakteren vil bli tilbakebetalt som ovenfor. Det kan ikke fremmes ytterligere krav.

Hvis innsjekkingstid er forsinket av NY av årsaker han er ansvarlig for, vil befrakteren få en pro rata refusjon fra NY,

 • forutsatt at enten innsjekkingsprosedyren opprinnelig hadde blitt enige om å finne sted den andre delen av dagen, inkludert en overnatting på fartøyet
 • eller hvis en erstatning og / eller faktisk innsjekking ikke har skjedd før den neste dagen den neste dagen
 • eller hvis innsjekking av fartøyet opprinnelig hadde blitt enige om å finne sted i løpet av den første delen av dagen, men i virkeligheten ble forsinket i mer enn 12 timer

I tilfelle kansellering av denne kontrakten av NY, vil han betale tilbake det totale beløpet som er betalt av befrakteren, og hvis kontrakten er kansellert tre eller færre dager før overtakelsen av fartøyet, vil NY forplikte seg til å betale Befrakter boten på 10% av en ukes charterpris.

Uansett av mulige årsaker og høyden på mulig skade, er NYs ansvar overfor befrakteren begrenset til mengden av den betalte charterprisen.

Hvis det på grunn av noen årsaker som kan anses som ansvaret for NY, kommer til et sammenbrudd eller et motorproblem på fartøyet som ville hindre eller betydelig hindre fartøyets bruk, kan befrakteren kansellere denne kontrakten. I så fall er NY forpliktet til å overta fartøyet i nærmeste trygge havn, refundere befrakteren en passende del av charterprisen forstørret med 10%, og bære transportutgiftene til befrakteren og hans mannskap til havnen med planlagt avstigning .

I tilfelle det er et teknisk problem i charterperioden som forhindrer befrakteren ved bruk av fartøyet, vil NY løse det innen 24 timer fra det øyeblikket klagen ble fremsatt. Å løse klagen i løpet av denne perioden løslater NY fra alle krav som følger av det faktum at det tekniske problemet skjedde (dvs. befrakteren har rett til å få tilbakebetaling av et passende proporsjonalt beløp av charterprisen bare for tiden som overstiger 24 timers periode fra klageøyeblikket).

VII

Seilingsbetingelser og bruk av fartøyet

Bruk av fartøy ut av kystfarvann, deltakelse på regatta etc. er kun tillatt etter relativ skriftlig tillatelse ble gitt av NY til befrakteren.

Befrakteren er forpliktet til å oppgi navn, etternavn, fødselsdato, fødested og passnummer for alle besetningsmedlemmer i tide, som anbefalt av NY.

Når værforholdene tilsier det, er befrakteren forpliktet til raskt å redusere lerretet og ikke la fartøyet seile under en større mengde lerret enn en, noe som sikrer komfortabel seiling uten overdreven belastning eller belastning på rigging og seil; ikke å seile fartøyet i noe område som ikke er tilstrekkelig dekket av listene som han eller hun disponerer eller uten å ha studert kartene over området og annet relevant trykt materiale levert om bord grundig; ikke å seile fartøyet om natten uten at alle navigasjonslysene fungerer eller uten tilstrekkelig vakt på dekk. Befrakteren skal utføre kontrollen av oljen i motoren daglig.

Befrakter skal ikke forlate havn eller forankring hvis vindstyrken er eller er disponert for å være over syv (7) på Beaufort-skalaen (30 knop), eller hvis havnemyndighetene har forbudt seiling eller mens fartøyet har utbedret skade på noen av hennes viktige deler som motor, seil, rigging, lensepumpe, forankringsutstyr, navigasjonslys, kompass, sikkerhetsutstyr etc., eller hvis noen av ovennevnte deler ikke er i god stand; Befrakteren skal heller ikke forlate havn eller forankring uten tilstrekkelig drivstoffreserver eller generelt når værforholdene eller fartøyets tilstand eller hennes mannskap er i tvil.

Befrakteren forplikter seg til å være i besittelse av gyldige navigasjonslisenser (og, hvis aktuelt i landet med plassering av fartøyet, et VHF-sertifikat), eller han er forpliktet til å overlate navigasjonen av fartøyet til en besetningsmedlem som har relevant tillatelse eller tillatelse. Befrakteren garanterer NY sin egen nautiske kunnskap og kompetanse på dette området, både sin egen og kvalifiseringen til hans mannskap, så vel som hans evne til å betjene fartøyet trygt uten hensyn til værforhold eller andre omstendigheter, og overtar det fulle ansvaret for rasjonell utnyttelse av fartøyet og utstyret hennes.

Hvis NY konkluderer med at skipperen eller minst ett medlem av hans mannskap ikke har relevant og nødvendig kunnskap og nautisk kompetanse, kan NY gjøre brudd på denne kontrakten når som helst uten å være forpliktet til å betale noe betalt beløp tilbake eller i samsvar med den etablerte kompetansen, kan han bestemme grensene for seiling i løpet av denne kontrakten. NY har fått tillatelse til å gjøre slike begrensninger dersom værforhold eller andre alvorlige grunner skulle tvinge NY til å gjøre det. Av grunn til å etablere den nautiske kompetansen til befrakteren og hans mannskap, kan NY organisere en kortere felles navigasjon med befrakteren. Hvis det kreves av sikkerhetsmessige årsaker, har NY lov til å kreve befrakteren og mannskapet til å returnere fartøyet til basen eller instruere dem om å fortøye på et bestemt sted.

Hvis skipperen eller minst ett medlem av hans mannskap ikke besitter passende og nødvendig kunnskap og nautisk kompetanse, kan befrakteren bruke fartøyet som et "leilighetsboliger". Båtdokumenter, som må være om bord under hele seilingstiden, vil ikke bli overlevert til befrakteren. I tilfelle det er ekstra marinaavgift, skal disse betales av befrakteren.

NY er ikke ansvarlig for mulige skader, skader og andre enda vanskeligere konsekvenser som kan oppstå på eller rundt fartøyet for befrakteren og medlemmene av hans mannskap, så vel som for mulige passasjerer, eller for den tredje part forårsaket av befrakteren eller medlemmene av hans mannskap i løpet av denne kontrakten.

Alle løpende utgifter til bruk av fartøyet (drivstoff, havneavgift, erstatning, rengjøring og lignende) skal betales av befrakteren. Dette refererer også til forpliktelsene som kan oppstå ved bruk av fartøyet, og som kan forfalle etter utløpet av denne kontrakten.

I tilfelle annen uventet hendelse, større skade eller svikt, navigasjonsforseelse eller ulykke, er befrakteren forpliktet til å rapportere den, både til autoriserte myndighetsorganer og NY, på den raskeste og mest hensiktsmessige måten og å følge deres instruksjoner som er i samsvar med driften av en god navigatør.

Befrakteren er ikke autorisert verken til å leie fartøyet til tredjeparten eller å la det være ukontrollert på et sted som ikke er trygt, eller å dra det opp. Det høyeste antallet passasjerer ombord skal ikke være høyere enn antallet som angitt i mannskapslisten.

Befrakteren er forpliktet til å overholde alle navigasjonsregler og ordrer utført av autoriserte myndighetsorganer, ta hensyn til fartøyets, mannskapets, passasjerers sikkerhet og vedlikeholde fartøyet og hennes utstyr, rapportere NY om omtrentlig navigasjonsretning (reiserute) og om eventuelle henvisninger som er henvist til seilingsretningen og å returnere fartøyet til NY i samme tilstand som befrakteren hadde mottatt henne (fartøyet må være ordentlig rent, utstyret må ordnes, drivstofftanken må være full etc.).

VIII

Levering på nytt

Befrakteren er forpliktet til å returnere fartøyet til avtalt sted (base) en dag før dagen, som er bestemt som dagen for levering av fartøyet, senest på det tidspunkt som er anbefalt.

Befrakteren og hans mannskap er forpliktet til å forlate fartøyet og tømme fartøyet fra sine eiendeler, ikke senere enn tiden som er gitt i Boarding Pass og / eller andre dokumenter. Hvis forfallen er forpliktet, er befrakteren forpliktet til å betale daglig charteravgift (økes hvis aktuelt i henhold til disse instruksjonene og vilkårene for innkvartering på Navigare Yachting Vessel) for hver påbegynte dag for forfalt.

Hvis befrakteren ikke vil returnere fartøyet på avtalt tid og til avtalt sted, vil han forplikte seg til å betale erstatning for hver startet dag for forfalt i et dobbelt beløp av den daglige charteravgiften. Hvis han ikke rapporterer NY om forventninger til å bli forfalt før utløpet av avtalt tid for fartøyets retur, vil erstatningen utvides med ytterligere 30%.

NY er heller ikke ansvarlig for utsettelser eller endringer av charterers planer forårsaket av dårlige værforhold eller av andre lignende grunner. I tilfelle ekstremt dårlige værforhold vil hindre fartøyets tilbakekomst i et forutsett tidsrom, er NY enig i at i stedet for den planlagte skadesløsheten, skal charterer betale en vanlig charterpris utvidet med 50% av den daglige charteravgiften, for hver startet dag på forfaller med retur av fartøyet.

Tett toalett ved overlevering av Vessel belastes i henhold til operatørens prisliste. Bensin til fartøyets drivstofftank maksimalt belastes prisen for manglende drivstoff forstørret med 100,00 EUR straff.

NY har rett til å gjøre opp erstatningen for at Charterer er forfalt eller for det tilstoppede toalettet gjennom sikkerhetsdepositumet.

IX

Diverse

Med forbehold om begrensningene som er fastsatt i disse vilkårene og i den grad loven tillater det, skal NY bare være ansvarlig for direkte skader som faktisk har blitt påført, betalt eller pådratt av befrakteren, mannskapet eller passasjerene på grunn av en henførbar mangel på våre forpliktelser med hensyn til våre tjenester, opptil et samlet beløp av de samlede kostnadene for reservasjonen din. Verken NY eller eieren av yachten vil være ansvarlig overfor noen for tap, skade, skade eller død som følge av befrakterens bruk av yachten. NY gir ingen andre framstillinger enn de som er inneholdt i disse vilkårene og skriftlig materiale gitt som en del av bestillingsprosedyrene. NY vil ikke være ansvarlig for gebyrer, utgifter, flybilletter, hotellrom, mat, telefonsamtaler eller andre utgifter som charter har påført noen som helst grunn. Befrakteren vil skadesløsholde og holde Navigare og eieren av yachten ufarlig fra og mot alle krav om tap eller skade på eiendom eller personskade (inkludert tap av liv) som følge av bruk, drift eller besittelse av yachten og tilhørende utstyr eller annet inventar fra befrakteren eller et hvilket som helst mannskap, og fra ethvert krav påstander om tap eller skade på personlige eiendommer til befrakteren eller noe mannskap som blir ført på yachten eller jolle.

Alle oppgitte beløp (dvs. prisliste, bookingkontrakt osv.) Inkluderer gjeldende lokale skatter, avgifter og avgifter. I tilfelle endringer i lokal skatt, avgift eller annen lovgivning, forbeholder Navigare seg retten til å justere prisene deretter. Lokale skatter, avgifter og avgifter blir endelig belastet basert på forholdene på avreisedato til tross for noen og alle avanserte betalinger.

Spesielle vilkår kan gjelde for noen destinasjoner: tilgjengelig på vår hjemmeside og innlemmet som et tillegg til disse instruksjonene og vilkårene for overnatting på Navigare Yachting Vessel.

X

Voldgift og lov

Alle tvister mellom charterer og NY må avgjøres direkte mellom disse to, på engelsk. Hvis det kreves voldgift eller rettsforhandlinger, er jurisdiksjonsstedets skip plass til skipet. For eventuelle tvister mellom befrakteren og NY, skal loven i NYs hjemland gjelde.

TILLEGG nr. 1 til
INSTRUKSJONER OG VILKÅR FOR OVERNATTING PÅ
NAVIGARE YACHTING FARTØY
SPESIELLE VILKÅR FOR DESTINASJON - BRITISKE JOMFRUØYER:

Vær

Hvis befrakteren blir kalt inn med fartøyet på grunn av en storm som nærmer seg, vil tapte dager bli tilbakebetalt eller planlagt på nytt etter befrakterens preferanse.

Navigasjonsgrenser

Befrakteren garanterer at drift av fartøyet er begrenset til kl. 07.00 til 17.00. Befrakteren samtykker i å begrense cruisingen av fartøyet til vannet på De britiske jomfruøyene, med unntak av områdene som ligger innen 3 nautiske mil fra Herman Reef, The White Horse, Horseshoe reef og rev rundt Anegada Island som vist på British Admiralty Chart 2008. Hvis befrakteren mottar spesiell tillatelse fra NY til å besøke Anegada eller De amerikanske jomfruøyene (unntatt St. Croix), må befrakteren være klar over at det ikke er mulig å ringe til disse områdene dersom det skulle oppstå sammenbrudd. Toll- og innvandringsprosedyrer mellom USA og De britiske jomfruøyene må overholdes av befrakteren. Ethvert brudd på de nevnte navigasjonsgrensene skal føre til kansellering av alle forsikringsrettigheter. Charterer er det eneste ansvaret for skader på fartøyet, på eiendom eller personskade, som oppstår når du betjener fartøyet i strid med disse navigasjonsgrensene.

TILLEGG nr. 2 til
INSTRUKSJONER OG VILKÅR FOR OVERNATTING PÅ
NAVIGARE YACHTING FARTØY
SPESIELLE VILKÅR FOR DESTINASJON - KROATIA - Hytte charter

Mannskap

NY skal gi mannskapet på yachten, sertifikat i henhold til lovene i Kroatia. NY skal sørge for at skipperen overholder lovene og forskriftene i ethvert land i hvis farvann Yachten skal inn i løpet av denne avtalen. Skipper har myndighet til å endre rute i henhold til værforholdene.

Inkludert i prisen

 • 7-natt cruise med halvpensjon
 • Drikke om bord:
  • 0,5 L vin eller 1l øl per pax
  • 1 l vann per pax
 • Skipper og vertinne
 • Drivstoff
 • Moorings
 • Turistskatt
 • Organisasjon