FORDELER VED Å VÆRE INVESTOR

Fordeler med å være Navigare Investor

Takk for din interesse for å investere i båt med Navigare Yachting.

Nedenfor har vi listet opp eierens fordeler med å ha en båt i vårt program.

Vi håper du finner denne informasjonen nyttig når du skal gjøre ditt valg om å være Navigare invester/båteier i fremtiden.

Fordeler med å være Navigare investor

Alle våre fire investeringsprogram har de samme, felles fordelene

Investors fordeler

Takk for din interesse for å investere i båt med Navigare Yachting. Nedenfor har vi listet fordelene med å være investor i en båt gjennom vårt program. Vi håper denne informasjon er til hjelp når du skal beslutte om du i skal bli en Navigare investor/båteier.

Ferieprogram

 • Velg mellom å tilbringe din ferie med å seile ved en av våre destinasjoner, i en luksusvilla i Italia eller Thailand er kanskje ved en skiresort i Alpene. Du kan også bestille tilleggsuker med kort varsel, på hvilken som helst båt av samme størrelsen under forutsetning av at båten er ledig.

Avkastning

 • Navigare tilbyr utleie av båten i minst 6 sesonger (+ mulighet for forlengelse 4 sesonger) .Som investor har du mulighet til å trekke båten ut av flåten ved avslutning av hver sesong. Avkastningen er garantert.

  Fast: Den årlige avkastning beregnes til mellom 9-13% avhengig av hvilken båt du velger. Fleksibel: Den årlige avkastningen beregnes til mellom 9 -13% basert på en leieperiode på 21 uker og avhenger av hvilken type båt du velger, land og leieavtalen. Avkastningen er delvis fast og delvis fleksibel.

  Avtalen skal satt opp slik at Navigare og investoren skal dele inntektene likt, men investoren er alltid garantert 4 – 8% avkastning. Investoren kan også booke båten i ytterligere 4 uker på kort varsel, forutsatt at båten er tilgjengelig.

Driftskostnader

 • Alle kostnader er dekket, inkludert havneleie, forsikring og driftskostnader.

Båtprodusenter

 • Lagoon, Jeanneau, Beneteau, Bavaria, Fountaine Pajot eller Sunreef Yachts

Finansiering og sikkerget

 • Som investor låner du 100% av båtens innkjøpspris til Navigare Yachting i det landet der båten har hjemmehavn. Med sikkerhet i lånet er dette innskudd i det gjeldende lands Skipsregister. Dette er den beste mulige sikkerhet. Innskuddet gjør det umulig for Navigare endre på lånet, selge båten eller å gjøre endringer på registreringen uten investors godkjenning .Ingen annen kreditor enn långiver kan gjøre krav i båten da det kun er denne som har sikkerhet i båten.

Varighet

 • Dette programmet dekker 6 år med mulighet forlengelse ytterligere 4 år.

Concierge

 • Som en ekstra service for alle våre investorer har vi concierger som vil assistere deg med å bestille din ferie og besvare alle dine forespørsler.

Megler hjelp

 • Når avtaleperioden utløper vil Navigare bistå deg, enten du velger å beholde båten eller å selge den. Ønsker du å selge båten vil Navigare bistå med salg av båten via vår megler-service. Ønsker du å investere i en ny charter båt kan Navigare hjelpe deg med salget av den gamle. Skulle du ønske å ta din båt hjem, kan Navigare assistere med logistikken, helt eller delvis.

Profesjonelt vedlikehold

 • Alle våre båter har en servicebok der all service er loggført. En betydelig sum er avsatt til båtens vedlikehold, som i kombinasjon med våre svenske medarbeidere på destinasjonene, sikrer en høy standard og økt annenhåndsverdi. Detaljert informasjon om serviceplanen finnes i salgsavtalen. Normal varighet for en charter periode er 6-7 år. Imidlertid kan, på grunn av den høye kvaliteten vi leverer, utvide perioden til opp til 10 år. Du har også mulighet for å endre hjemmehavn for båten i avtaleperioden.

Konstruksjon

 • Fleksibel med rebuild-pack. Vennligst sjekk spesifikasjoner for hver enkelt båt.

Land

 • Croatia, Turkey, Greece, Sweden, Thailand, British Virgin Islands (BVI), Spain og Italy.

Har du noen spørsmål? Spør I vei!

Vi er her for deg.

*obligatorsike felt

Feil