E-commerce rješenje za www.navigare-yachting.com

/ Published in Announcements

Naziv projekta: E-commerce rješenje za www.navigare-yachting.com

Korisnik: Navigare Yachting d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.17.0013

Poziv: WWW vaučeri za MSP-ove

Kratki opis projekta:

Projekt obuhvaća ulaganje u unaprjeđenje poslovne e-commerce stranice registrirane na domeni www.navigare-yachting.com.

Ulaganjem se želi poboljšati vidljivost usluga poduzeća Navigare yachting d.o.o. na domaćem i stranim tržištima primjenom mrežnih marketinških rješenja.

Ulaganjem u razvoj poslovne web stranice očekuju se sljedeći rezultati i dugoročni učinci:

- izrađena nova poslovna e-commerce stranica temeljem primjene novih tehnologija,

- osigurana bolja vidljivost web stranice

- povećana konkurentnost poduzeća na domaćem i stranim tržištima

- potencijalno osiguran porast prihoda od prodaje i izvoza

- jačanje poduzetničkih aktivnosti, poduzetničke klime i kulture na području RH

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  1. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH i sposobnosti hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje u globalnim tržištima kroz povećanje konkurentnosti MSP-a.
  2. Svrha projekta je poboljšati vidljivost usluga poduzeća Navigare Yachting d.o.o. na domaćem i stranim tržištima primjenom mrežnih marketinških rješenja.

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

- CO01 - Broj poduzeća koji primaju potporu: 1

- CO02 - Broj poduzeća koji primaju bespovratna sredstva: 1

- CO06 - Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori: 44.000,00 HRK

- Broj izrađenih i/ili unaprijeđenih web/e-commerce/m-commerce rješenja: 1

 

Ukupna vrijednost projekta: 144.000,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 100.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 15.10.2018.-15.10.2019.

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: Karmen Shabbar-Čepić, direktorica i voditeljica projekta

E-mail: karmen@navigare-yachting.com

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

 „Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Navigare Yachting d.o.o.“