Navi CCYS - Razvoj Navigare Yachting CCYS - Central Cloud Yachts Systema i mobilne aplikacije Navigare Experience v2

/ Published in Announcements

Naziv projekta: Navi CCYS - Razvoj Navigare Yachting CCYS - Central Cloud Yachts Systema i mobilne aplikacije Navigare Experience v2

Korisnik: Navigare Yachting d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0218

Poziv: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - 2

Kratki opis projekta:

Navigare Yachting d.o.o. provodi projekt razvoja i integracije ERP poslovnog rješenja naziva Navigare Yachting CCYS - Central Cloud Yachts System te izradu mobilne aplikacije Navigare Experience v2.

Projektno ulaganje također obuhvaća nabavu softverskog i hardverskog rješenja namijenjenog usluzi virtualne šetnje brodova, radi bolje interakcije s klijentima. Projekt će osigurati optimizaciju poslovnih procesa, učinkovitu organizaciju tijeka rada te poboljšati interakciju s drugim odjelima poduzeća, klijentima i dobavljačima, a istovremeno doprinijeti razvoju informacijskog društva u RH te ostvarenju ciljeva u okviru OPKK-a. Projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti:

  • Izrada i implementacija IKT ERP poslovnog rješenja
  • Izrada i implementacija rješenja za bolju interakciju s kupcima
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

1. Svrha: ojačati međunarodnu tržišnu poziciju Navigare Yachtinga izradom i integracijom IKT poslovnog ERP sustava i virtualne šetnje radi poboljšanja poslovnih procesa i interakcije s klijentima.

2. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH, jačanju njihove konkurentske pozicije na tržištu i međunarodnom okruženju te primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije osigurati podršku razvoju informacijskog društva u RH.

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

  • Pokazatelj 1. Broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a: 6
  • Pokazatelj 2. Povećani prihod od prodaje: 3.725.562,00 HRK
  • Pokazatelj 3. Proizvodno ulaganje: Porast zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu - CO08: 2
  • Pokazatelj 4. Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva) - CO06: 287.145,00 HRK

Ukupna vrijednost projekta: 687.145,00 kn

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 400.000,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 28.1.2019. – 28.12.2020.

Trajanje projekta: 23 mjeseca

Kontakt osoba za više informacija: Bruno Kolovrat, voditelj projekta

E-mail: bruno@navigare-yachting.com

Više informacija potražite na poveznicama:

„Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Navigare Yachting d.o.o.“