Navigare Yachting – Projekt promocije svojih usluga na inozemnom tržištu Europe

/ Published in Announcements

Naziv projekta: Navigare Yachting – one of the world's leading yacht charter operators

Korisnik: Navigare Yachting d.o.o.

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.16.0109.

Poziv: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – faza 2

Kratki opis projekta:

Navigare Yachting d.o.o. pruža usluge iznajmljivanja čarter plovila te usluge smještaja na plovilima. Provodi projekt promocije svojih usluga na inozemnom tržištu Europe.

Ulaganje obuhvaća ukupno 13 nastupa na poznatim europskim sajmovima nautike.

Provedbom projekta osigurat će se:

 • povećani prihodi od prodaje
 • povećani prihodi od izvoza
 • povećana vidljivost poduzeća na globalnom tržištu,
 • povećanje konkurentnosti poduzeća na domaćem i stranim tržištima

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

1. Svrha projekta je ojačati međunarodnu tržišnu poziciju Navigare Yachtinga ulaganjima u predstavljanje usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu.

2. Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva u RH, jačanju njihove konkurentske pozicije na inozemnom tržištu i međunarodnom okruženju.

Projektne aktivnosti uključuju:

 • Nastup ukupno 13 puta na međunarodnim sajmovima
 • Izradu analize tržišta za potencijalna nova europska tržišta
 • Upravljanje projektom i administraciju
 • Promidžbu i vidljivost projekta

U odnosu na postavljene pokazatelje Poziva projekt doprinosi sljedećim vrijednostima:

 • Povećani prihodi od prodaje: 15.051.273,00 HRK
 • Povećani prihodi od izvoza: 14.960.663,00 HRK
 • MSP koji su primili potporu za internacionalizaciju: 1
 • Proizvodno ulaganje: Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredstva): 1.107.108,00 HRK

Ukupna vrijednost projekta: 276.608,67 EUR (2.084.108,00 HRK)

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore): 129.670,18 EUR (977.000,00 HRK)

Razdoblje provedbe projekta: 07.02.2019. – 07.06.2023.

Trajanje projekta: 52 mjeseca

Kontakt osoba za više informacija: Bruno Kolovrat, voditelj projekta

E-mail: bruno@navigare-yachting.com



Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

"Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Navigare Yachting d.o.o."